Ini yang Anda cari?

« »

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH MA’ARIF BALONG PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2011/2012


       1
Kepala Madrasah
:
Mochamad Syamsul Hadi, S.Th.I

2
Wakil Kepala Madrasah
a.
Kurikulum
:
Edy Setyawan, SE


b.
Kesiswaan
:
Bustanul Arifin, S.Pd.


c
Sarana Prasarana
:
Ahsanuddin, S.Pd.I


d
Humas
:
Abdul Rosjid, S.Ag.

3
Wali Kelas
:a.
Kelas X-1
:
Tri Winarni, SE


b.
Kelas X-2
:
Imam Ristamaji, S.Ag.


c
Kelas XI-1
:
Nur Widi Utami, S.Pd.


d
Kelas XI-2
:
Mukhlison, S.Pd.I


e
Kelas XII-1
:
Mazruroh Rahmawati, S.Pd.


f
Kelas XII-2
:
Retno Setio Widiastuti, S.Pd.

4
Bimbingan Konseling
:
Sinto Ahmadi, BA

5
Kegiatan Ekstra Kurikuler
:a.
Keagamaan
:
Misirin


b.
Olah Raga
:
Sinto Ahmadi, BA


c.
Pramuka & PMR
:
Sujianto


d.
Jurnalistik
:
Mazruroh Rahmawati, S.Pd.

6
Tata Usaha
:a.
Kepala TU
:
Joko Wasito


b
Staf TU
:
Saiful Karim

7
Bendahara
:
Agung Setioso

8
Pustakawan
:
Rinawati

9
Laboran Komputer
:
Aziz Mukhlason

Peta MAMBA